LEVEL olarak hedefimiz, yasalar çerçevesinde şirketinizin vergi maliyetlerini en aza indirmek ve bunun yanında vergi risklerine neden olabilecek durumlara yönelik çözümler ortaya koymaktır.

Vergi danışmanlık hizmetlerimiz genel olarak aşağıda sayılan konulardan oluşmakta olup, şirket ortaklarımız tarafından bizzat sunulmaktadır:

 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması
 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisi ile vergi stopajı ve yükümlülükleri uygulamaları
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler
 • Yatırım teşvikleri, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri
 • Şirket yapılandırmaları ile ilgili vergi planlaması
 • Satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri
 • Şirket tasfiye işlemleri, iflas ve konkordato danışmanlığı
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Şahısların vergi danışmanlığı
 • Spesifik vergi konularına yönelik inceleme ve araştırmalar

İhtiyaçlarınızı değerlendirebilecek ve kuruluşunuzun gereksinimleri için en uygun çözümü sunabilecek deneyimli bir danışman ekibimiz var.

Birlikte Çalışalım